فروش و بازاریابی

بازاریابی و فروش دو مبحث جدا اما مرتبط به یکدیگر هستند.

بنده کارم را با فروش شروع کردم. فروشنده ای با ایده های مختلف فروش در شیرینی فروشی شهرک امام خمینی در زمان تحصیل راهنمایی.

بسیار فروش رو دوست دارم و اگر به رزومه ام نگاه کنید به شیوه های مختلف این تجربه را داشتم. چه فروش اطلاعات و تجربیات خودم در دانشجویار و چه فروش محصولات دیجیتال و آموزشی در تله بازاریابی.

بازاریابی یک علم بسیار بزرگی است که بر اساس عشق و علاقه به سمت آن رفتم. به این موضوع آگاه هستم که بازاریابی و فروش هیچ قله ای ندارد و آنجا که احساس کنی دیگر خدای بازاریابی و فروش هستی، آن روز روز مرگ توست.

من تلاش می کنم تا برای کسب و کارهای کوچک و متوسط برنامه بازاریابی و فروش تدوین کنم. خدمت بسیار گسترده ای است که هر روز تلاش می کنم خودم را به روز نگه دارم.

فرم تماس با من

    دکمه بازگشت به بالا